Kontakt

Komfort
og kompetanse

Varme og energi er et eget kompetanseområde i rivende utvikling og stadig endring. Vi har kontinuerlig fokus på å øke og videreutvikle vår kompetanse, og bistår gjerne. Ta kontakt for råd og veiledning om hvordan du bl.a. optimaliserer energibruken.

Hva er Varme? Og hvilke løsninger kan du som fagmann tilby dine kunder?

Varme

Her kan vi være enige om at det finnes svært mange løsningsforslag. Varme kan være gulvvarme, varmeanlegg, anleggsysstem hvor oppvarmingen skjer fra et sentralt kjeleanlegg som drives med gass, fast brensel, solvarme, varmepumpe eller elektrisk energi.

Alle disse ulike løsningene har sine fordeler og består av ulike hovedkomponenter som rørsystem, radiatorer, kjeler og ikke minst automatikken for styringen av varmeavgivelsen. Fra varmekilden distribueres varmen rundt om i bygget med et varmebærende medium som kan være vann, damp, el eller luft.

Det skjer rivende utvikling i løpet av kort tid innenfor varmefaget. Nye miljøvennlige løsninger lanseres, og eksisterende løsninger forsvinner. Som f. eks forbudet fra 01.01.2020 mot olje eller parafin til oppvarming av bolighus her i landet. Dette krever at du har kompetansen slik at du kan selge inn gode fremtidsrettede alternative løsninger. Her kan du som fagmann virkelig ta en posisjon både i forbindelse med innstallering mens også på service og oppfølging.

Med din fagkunnskap kan du tilby og tilpasse gode løsninger tilpasset kundens lommebok.

Vi jobber stadig med å utvikle vår kompetanse innen fagområdet varme, og vedlikeholde den kunnskapen vi skaffer oss. Sammen med deg kan vi tilby gode alternative løsninger for kunden.

I vårt sortiment fra anerkjente merkevareleverandører tilbyr vi alt fra enkle gulvvarmeløsninger, med og uten fjernstyring til mer komplekse løsninger innen f. eks væske-til vann eller luft-til-vann varmepumpesystem. Samtidig som varmekonseptet hos oss selvsagt også inneholder alt fra standard varmtvannsberedere til avanserte varmtvannsberederløsninger koblet opp mot ventilasjon og andre varmekilder enn tradisjonell el.

 

Våre samarbeidspartnere:

       
       
       

Vi har kompetansen slik at du kan selge inn gode fremtidsrettede alternative løsninger

 

Effektivt og enkelt