Kontakt

AKTUELT

Leveringssituasjon og Korona viruset

Leveringssituasjon og Korona viruset

KORT STATUS PÅ HEIDENREICH LEVERINGSSITUASJON I FORBINDELSE MED KORONA VIRUSET.

For øyeblikket drifter Heidenreich som ordinært, og vi har ikke opplevd noen forsinkelser eller utfordringer i forbindelse med Korona - viruset. Vi har god varetilgang og vi ser ingen leveringsproblemer på kort sikt.

Mange av våre leverandører har underleverandører fra områder hvor utbredelsen av Korona - smitte er større og dermed kan underleveranser være påvirket. Her er vi helt avhengig av informasjon fra våre leverandører. Flere av våre leverandører meddeler at leveringssituasjonen akkurat nå er noe uavklart på lengre sikt, og flere sier at deres leveranser til en viss grad kan bli påvirket. Vi følger selvsagt utviklingen nøye og sørger for oppdatert informasjon når vi får mer eksakt informasjon fra våre leverandører om mulige leveringsproblemer.

I Heidenreich har vi etablert en beredskapsgruppe bestående av sentrale personer fra øverste ledelse, HMS og verneombud. Beredskapsgrunnen følger nøye informasjon fra offentlig hold og retningslinjene fra disse. Vi har heldigvis ikke kolleger som har testet positivt på Korona - viruset, men vi har i dag sendt 2 kolleger hjem fordi de har vært i kontakt med personer som har vært i områder hvor det kan ha vært smitte. Utover disse 2 personene så drifter vi personalmessig som ordinært.

Vi minner samtidig om gode og enkle forholdsregler for å unngå smitte :

 

Effektivt og enkelt