Kontakt

AKTUELT

Det er slett ikke noen enkel jobb å bytte ut to kilometer VA-rør!

Ikke enkel jobb å bytte ut to kilometer VA-rør!

I samarbeid med Heidenreich, bytter Råde Graveservice AS nå ut rørene i det nesten to kilometer lange VA-anlegget på Tunejordet i Sarpsborg. Det er en kamp mot blåleire og svært fuktige omgivelser.

Noen av Norges eldste gårder ble etablert rundt Tunejordet for over tusen år siden. I dag er området preget av industri, lager og kjøpesentre. Det viste seg at nesten halvparten av overflatevannet der ikke ble fanget opp i ledningsnettet, men gikk ut sammen med spillvannet. Dette førte blant annet til stor belastning på pumpestasjonene, så Sarpsborg kommune bestemte at store deler av det eksisterende VA-anlegget skulle byttes.

Siden mars i 2017 har Råde Graveservice as vært opptatt med å skifte ut de gamle betongrørene i anlegget med rør i plast. I en trasé på totalt 1 890 meter, monteres det nå nye rør for vann, spillvann og overvann med tilstrekkelig kapasitet til å ta i mot både dagens og morgendagens vannmengder.

Overvann og spillvann adskilles

– Før gikk overvann og spillvann i det samme røret her, men nå adskiller vi dem, forteller rørleggerbas Henning Karlsen. Han har jobbet i Råde Graveservice i 18 år. – Til overvann bruker vi 1200 mm XL-rør fra Wavin. Disse legges ned i midten av grøfta, mens spillvannet går i to 250 mm avløpsrør på hver side. Over disse tre rørene, legger vi ned et 225 mm rør for drikkevann.

Henning Karlsen i Råde Graveservice mener at samarbeidet med Heidenreich fungerer svært bra

Rør av plast har store fordeler fremfor betongrør

– Det er gode grunner til å velge plast fremfor betong, fremhever Henning. – Sarpsborg kommune ønsket dessuten at vi skulle bruke plastrør. Det passet oss utmerket, for det går mye raskere å få lagt ned rør av så store dimensjoner når de er i plast. Skulle vi brukt tunge betongrør, måtte vi hatt større gravemaskiner for å få dem på plass

– Wavins doble XL-rør er solide saker og har samtidig den fleksibiliteten som kreves for å kunne ligge i varierende jordsmonn, slik det er her på Tunejordet, opplyser inneselger VA Bente Jensen hos Heidenreich. – Rørene leveres i 2, 3, 4, 5 og 6 meters lengde, og kommer hit med bil fra Estland.


Bente Jensen og Henning Karlsen foran en av de 12 kummene som skal ned i bakken på Tunjordet.

Hvorfor valgte dere rør fra Wavin?

– Det gikk både på pris, kvalitet og at vi ville bruke en leverandør vi kan stole på, svarer Bente. – En leverandør med god kapasitet og som leverer til rett tid. Selv om det sikkert finnes andre rørleverandører med lavere priser der ute, så valgte vi Wavin. Da har vi nødvendig sikkerhet i ryggen.

Heidenreich leverer alt materiell til Råde Graveservice på dette prosjektet; også de 12 skreddersydde Tegra-kummene fra Wavin.

– De fleste av disse kummene står ved veikryss, og de må tilpasses rørene som kommer inn dit fra sidegatene, forklarer Bente.

Når skal prosjektet stå ferdig?

– Prosjektet er beregnet på 1 års byggetid, smiler Henning. – Så det vil være ferdig i løpet av høsten.

Mye sump og blåleire

– Dette virker kanskje å være et enkelt prosjekt, påpeker Bente. – Men det er det ikke. Det er ganske komplisert med de store rørene som skal håndteres her. Og det er jo ikke bare å bøye dem til, heller, hvis det oppstår et avvik. Så vi har måttet spesialbestille bend for å få det til å passe enkelte steder. I tillegg går traseen under den gamle E6'en der borte, så der må de bore seg inn under veien for å få lagt ned rørene.

– Vi må også grave ganske dypt for å få lagt så store rør på plass, tilføyer Henning. – Noen grøfter er 4,7 meter dype, så det er mange kubikk med masse som skal flyttes. Området her er også ganske bløtt, et riktig sumphøl enkelte steder, med mye blåleire som jo ikke alltid er like stabil. Så vi har måttet spunte omtrent hele veien langs grøfta vår.

Har leveransene fra Heidenreich gått som planlagt?

– Ja, det går stort sett greit, svarer Henning. – Vi fant tidlig ut at i et prosjekt som dette, går det med mange deler som vi må ha på plassen. Derfor har vi rigget oss til med to containere med plass til å lagre grenrør, muffer og andre melk-og-brød-deler som vi bruker mye av.

Har kontakten med Heidenreich vært tilfredsstillende?

– Ja det må jeg si, svarer Henning. – Det fungerer svært bra. Bente er min hovedkontakt på dette prosjektet, og hun er alltid enkel å få tak i; også på kveldstid.

– Rørlegger Henning er veldig flink til å ha oversikt, og det er enkelt og veldig ryddig å jobbe sammen med ham. Jeg vil også berømme prosjekt- og anleggsledelsen i Råde Graveservice, ved Bjørn Wiggo Norum og Gunnar Renander for meget godt samarbeid. De har full kontroll på dette prosjektet; de bommer ikke på noe, og er veldig strukturerte med bestillingene sine, fastslår Bente.

Totalt 1 890 meter med gamle betongrør skiftes nå ut med plastrør for vann, spillvann og overvann.

Aktuelt

Tsurumi - pumpen for norske forhold

Tsurumi - pumpen for norske forhold

Nedsenkbar lettvekts lensepumpe for entreprenør bruk. Benyttes i grøfter og byggegroper hvor det skal lenses sand- og lettere slamholdig vann.

Info i forbindelse med nye Korona-utbrudd

Info i forbindelse med nye Korona-utbrudd

Hei. Vi ser dessverre en kraftig oppblomstring i Korona- smitteutvikingen i Norge.

Åpningstider sommeren 2020

Åpningstider sommer 2020

ÅPNINGSTIDER JULI

Heidenreich VA Nord leverer VA- infrastruktur på anlegg for Salmar A/S.

Heidenreich Va Nord leverer VA- infrastruktur på anlegg for Salmar AS.

Heidenreich VA Nord har fått en svært bra levering på 4-5 mnok på levering av rør og deler til VA infrastruktur på anlegg for Salmar A/S. Utførende entreprenør er Silsand Maskin A/S

Lagerstatus

Lagerstatus i Cordel 1.9 og 2.0 er nå klart

Cordel er nå oppdatert og du kan nå søke gjeldende lagerstatus for Heidenreich i Cordel 1.9 og 2.0.

Nyhet, søk på produkter

Enda enklere å handle med - Søk i hele produktkatalogen vår på web

Heidenreich skal være enklest å handle med, derfor har vi digitalisert hele produktkatalogen vår.

Vannlekkasjer koster

Vannlekkasjer koster nordmenn mer enn brann og innbrudd til sammen

I løpet av de 10-12 siste årene har vann blitt den største økonomiske trusselen mot både boligeiere og forsikringsselskaper.

Utfordringer med vannet

Vi hjelper deg også med vannkvalitet

Heidenreich samarbeider med Norvann AS som er totalleverandør av løsninger innen vannrensing.

Vi i Heidenreich tar vårt viktige samfunnsansvar med å få levert deg varer på alvor.

Vi i Heidenreich tar vårt viktige samfunnsansvar med å få levert deg varer på alvor.

Å forsyne et samfunn med rent vann og lede kloakken ut er en vanskelig oppgave også under normale forhold, og ekstremt krevende i den situasjonen vi er i akkurat nå.

Vi holder åpent og du skal føle deg trygg når du handler hos oss

Vi holder åpent og du skal føle deg trygg når du handler hos oss

Vi tar vårt viktige samfunnsansvar med å få levert deg varer på alvor. Norge kan ikke stoppe opp på VVS og VA i denne kritiske perioden. Samtidig som du skal føle deg trygg når du handler hos oss.

Vi har iverksatt mange tiltak i våre butikker for å forebygge smitte.

Vi har iverksatt mange tiltak i våre butikker for å forebygge smitte.

Vi fortsetter å tilby VVS-, VA og verktøyprodukter og holder våre butikker og vår distribusjon operativ.

Vi forbedrer tilgjengelighet og tar ansvar for trafikksikkerheten

Vi forbedrer tilgjengelighet og tar ansvar for trafikksikkerheten

Heidenreich forbedrer tilgjengeligheten ved å kjøpe inn flere nye lastebiler, samtidig som vi også ivaretar trafikksikkerheten ved å innføre alkolås i våre egne lastebiler.

Heidenreich er stolt leverandør av jubileumslokkene i Bergen

Heidenreich er stolt leverandør av jubileumslokkene i Bergen

I anledning Bergens 950 års jubileum er Heidenreich stolt leverandør av jubileumskumlokkene, som er produsert av Furnes.

Q-Bic Plus er markedets beste fordrøyningsløsning

Q-Bic Plus er markedets beste fordrøyningsløsning

Geir Evensen i Borge Miljøservice AS har meget lang erfaring med montering av fordrøyningsanlegg. Han er ikke i tvil:

Overvannshåndering

Overvannshåndtering - er du forberedt?

Har du din lensepumpe klar til å hjelpe kundene dine? Det er den tiden av året igjen. Det blir varmere og all snøen skal vekk. Store snømengder og hurtig smelting kan gi store utfordringer og gi store materielle skader.

Bruk for 3D-modeller i VA prosjekteringen?

Har du bruk for 3D-modeller i VA prosjekteringen?

Da har Pipelife kanskje løsningen. Pipelife Norge har nå 3D-modeller på tilnærmet samtlige av sine produkter innen VA. Velg blant over 2600 3D-modeller!

Slik behandler Heidenreich personopplysninger

Heidenreich Personvernpolicy

Vi er avhengige av tillit fra våre kunder. Derfor er vi også opptatt av å ivareta ditt personvern som kunde. Alle dine personopplysninger skal være trygge hos oss.

Nok en Miljøtårnsertifisering i havn

Nok en Miljøtårnsertifisering i havn - gir kundene ekstra trygghet

Heidenreich har gjennom en årrekke fokusert på miljøvennlige tiltak. Å nok en gang bli sertifisert som Miljøfyrtårn er et tydelig bevis på denne satsningen som gjenspeiler bedriftens gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Kontinuerlig oppdatering av fagkunnskap er viktig i Heidenreich

Kontinuerlig oppdatering av fagkunnskap er viktig i Heidenreich

For oss i Heidenreich så er fagkunnskap svært viktig. Og vi er avhengig av våre dyktige leverandører for å hele tiden øke kompetansenivået vårt.

Nitelva - et av våre største VA- prosjekt

Nitelva - et av våre største VA- prosjekt

Da Nittedal kommune ble pålagt å stoppe restutslipp til Nitelva fra deres tre renseanlegg, valgte de å koble seg på avløpet til kommunene i Nedre Romerike. Men da måtte rørsystemet der først utvides og oppgraderes.

Store dimensjoner på historisk grunn - montering av 1200mm store overvannsrør

Store dimensjoner på historisk grunn - montering av 1200mm store overvannsrør

Som så mange andre, norske kommuner har også Sarpsborg utfordringer med vannforsyning og kapasitet på avløp på grunn av lekkasjer i vannforsyningen og underdimensjonert avløpssystem.

Få opp lagerstatus i Cordel og JobbOffice

Få opp lagerstatus i Cordel og JobbOffice

Systemconsult har kommet med en ny versjon av Cordel. I denne versjonen (versjon 1.9.), er det innført mulighet for oppslag av lagerstatus.

Den største ordren i vår historie er 22 kilometer

Den største ordren i vår historie er 22 kilometer

Som Norges eldste rørgrossist har vi vært med på det meste, men aldri tidligere en leveranse av det omfanget som ble slept inn Førresfjorden en stille morgen i september.

Forenklet reklamasjonsbehandling

Forenklet reklamasjonsbehandling

I Heidenreich tar vi tilbakemeldinger fra kunder på alvor. Et område som våre kunder i forbindelse med kunde-undersøkelse sier Heidenreich bør forbedre seg på er håndtering av reklamasjoner.

Ønsker du samlefaktura fra Heidenreich?

ØNSKER DU SAMLEFAKTURA FRA HEIDENREICH?

Vi kan nå tilby samlefaktura igjen. Ønsker du samlefaktura fra Heidenreich så henvend deg til din kontaktperson i Heidenreich. Denne formidler så ditt ønske videre til forretningsstøtte hos oss.

EHF Faktura med vedlegg

EHF faktura (elektronisk faktura) nå også med PDF- vedlegg

Vi har i flere år tilbudt våre kunder muligheten til å motta fakturaer elektronisk. Dette er både tidsbesparende, kostnadsbesparende og svært praktisk.

Vi innfører småordretillegg

Vi innfører småordretillegg

Fra 01.05.2019 innfører vi et småordretillegg på kr 250,- for alle ordre under kr. 1000,- Ordretillegget slipper du selvsagt om ordren din er på over kr 1000,- eller om du handler i en av våre butikker.

Heidenreich butikk - Utvidede åpningstider

Suksess med utvidede åpningstider i Heidenreich butikk

For noen år siden fikk vi tilbakemeldinger fra kunder om tidligere åpningstid, samtidig som vi så at stadig flere kunder stod klar når vi åpnet dørene kl. 07.00. På flere av våre butikker endret vi derfor åpningstid til kl. 06.30. Resultatene har vært positive og i dag har mange av våre butikker fast åpningstid kl. 0630.

Bjørn Moen - Heidenreichs nye administrerende direktør

Heidenreichs nye administrerende direktør Bjørn Moen er kommet godt i gang, og har brukt de første ukene til å besøke kolleger og kunder. – En hektisk start hvor jeg har fått bekreftet god stemning og optimisme i vår egen organisasjon.

Effektivt og enkelt